Prírodná kozmetika zo srdca Slovenska.
Pre pleť ako kvet.

Modrá púpava pre Modrú planétu

Tu sú zhrnuté hlavné princípy, ktoré rešpektujeme a dodržiavame v prospech našej Modrej planéty.

Ekologický koncept výroby a predaja kozmetiky Modrá púpava:

  • odmietnutie neobmedzeného konzumu (filozofia Slow Beauty)

  • minimalizácia toxických látok v prírode

  • minimalizácia emisií (CO2)

  • ekologicky/energeticky nenáročné suroviny

  • zero waste smerovanie

  • proaktívna (t.j. nielen reštriktívna) eko-orientácia

 

modra planeta_srdce